Допълнителна тежест

  • 25.00 лв. 35.00 лв.

Допълнителна тежест ATX® Add-Weight - 1,25 кг ATX ® Add-Weight / допълнително тегло за допълнителни тежести За по-фина градация на теглото с допълнителни магазини за тежести с плочи за тежести от 2,5 или 5 kg. Add-Weight просто се поставя върху направляващата плоча със