Гръбна машина

  • 3685.00 лв. 4095.00 лв.

Гръбна машина с висока и ниска ролка - SH021/0     Натоварване на група мускули: гръден мускул, бицепс, трапецовиден мускул, ромбоиден мускул Натоварване: 100 кг Размери: Дължина:  1864 мм Широчина: 570 мм Височина: 2235 мм Тегло: 193 кг  

Гръбна машина

  • 10575.00 лв. 11750.00 лв.

Гръбна машина с 5 ролки - SH022/0   Натоварване на група мускули: гръден мускул, бицепс, трицепс, гръбен мускул Натоварване: 80 + 100 + 100 + 80 + 80 кг Размери: Дължина:  4689 мм Широчина: 2276 мм Височина: 2335 мм Тегло: 770 кг  

Гръбна машина

  • 13850.00 лв. 15390.00 лв.

Гръбна машина с 6 ролки - SH025/0   Натоварване на група мускули: гръден мускул, бицепс, трицепс, гръбен мускул Натоварване: 100 + 100 + 80 + 100 + 100 + 80 кг Размери: Дължина:  6023 мм Широчина: 2311 мм Височина: 2335 мм Тегло: 1063 кг  

Гръбна машина

  • 15340.00 лв. 17045.00 лв.

Гръбна машина с 8 ролки - SH026/0   Натоварване на група мускули: гръден мускул, бицепс, трицепс, гръбен мускул Натоварване: 100 + 100 + 80 + 80 + 100 + 100 + 80 + 80 кг Размери: Дължина:  4689 мм Широчина: 2276 мм Височина: 2335 мм Тегло: 1356 кг  

Гръбна машина

  • 23490.00 лв. 26100.00 лв.

 

Раменна машина

  • 4905.00 лв. 5450.00 лв.